Effekter av Marijuana och hasch på hjärnan och kroppen

Marijuana och hasch har liknande effekter på hjärnan och kroppen som de båda innehåller THC. Cannabis producerar en mellowing “hög”, vilket orsakar avslappning, eufori, brist på motivation, nedsatt motorisk kontroll, ökad aptit, minnesluckor och förvrängda sensoriska och tidsuppfattningar. Lung-och andningsproblem, oregelbunden hjärtfrekvens, kognitiv nedgång och störning av hjärnans utveckling hos yngre personer som utsätts för marijuana eller hasch är möjliga långsiktiga effekter av cannabisanvändning.

Med tiden, och med regelbunden användning, kan beroende av marijuana eller hasch förekomma. Abstinenssymptom som ångest, depression, irritabilitet, sömnproblem, rastlöshet, begär, minskad aptit, kognitiv försämring och humörstörningar kan sättas in när läkemedlet processer ut ur kroppen. Det kan också vara beroendeframkallande, som NIDA varnar för att så många som en tredjedel av dem som regelbundet använder marijuana kan slåss beroende av det.