Vad är IPTV?

På senare tid ersattes den täta skogen av antenner på taken av höghus med kablar med hundratals importerade IPTVIS kanaler, och om operatörerna inte nådde-parabolantenner IPTVIS. Nu förväntas en ny övergång-i en tid präglad av interaktiv TV IPTV. Detta är inte bara fördelarna med IPTVIS teknik, men en faktor som till en början kan verka…

Read more