En frilansare guide till coronavirusnedgången: jobb, resurser och supportnätverk

Trumman har samlat en utvecklande resurs för frilansare som söker jobb, stöd, utbildning och information när coronavirus skär in i projekt.

“Sist in, först ut” ordspråket tyvärr går, och aldrig var det sannare än för den moderna kreativa frilansare i tider när budgetar skärs.

Denna vecka har coronavirus pandemi sett en swath av marknadsföringskampanjer pausade eller axed helt, och trenden kommer sannolikt att fortsätta som fler och fler kunder i detaljhandeln, underhållning och gästfrihet sluta handla. I reklam förväntar sig 65% av chefer att krisen leder till uppsägningar i sitt företag, enligt forskning från Fishbowl.

Detta lägger till flera lager av osäkerhet till frilansares veckovisa prognoser: kommer det att bli arbete? När kommer det att finnas arbete? Hur kan jag planera för räkenskapsåret när ingen annan kan? Kommer min klients affärer att lägga sig innan de kan betala mig före förra månaden?

“Vi står inför en aldrig tidigare skådad tid med okända resultat”, säger Nancy Van Brunt, chef för talangframgång på Upwork. “Företag kan flytta sina strategier och omprioritera de projekt som för närvarande på sina färdplaner, men de är fortfarande i behov av stöd.”